ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การเพาะถั่วงอกคอนโดไร้ราก

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. เมล็ดถั่วเขียว


2. กระสอบป่าน


3. ตะแกรงพลาสติก4. ถังพลาสติกเจาะรู5.วัสดุรองก้น

วิธีเพาะ

1. คัดเมล็ดถั่วเขียวที่แตกและเสียออก ล้างน้ำให้สะอาด สองครั้ง(เมล็ดเสียจะลอยน้ำ)
2. น้ำร้อน 1 ส่วน น้ำธรรมดา 3 ส่วน ผสมกันแช่เมล็ดถั่วเขียว 8 ชม. เมล็ดถั่วเขียวจะพองขึ้นมาเท่าตัว ล้างน้ำ 1 ครั้ง
3. นำวัสดุรองก้นถังปูทับด้วยกระสอบป่าน และตะแกรงพลาสติก


4. นำเมล็ดถั่วเขียวที่เตรียมไว้ใส่ลงไปบนตะแกรงให้หนา 1 ซม. ปูทับด้วยกระสอบป่านและตะแกรง จากนั้นใส่เมล็ดถั่วเขียวให้หนาประมาณ 1 ซม.
5. ทำซ้ำขั้นตอนเดิมให้ได้ 5 ชั้น

6. ชั้นสุดท้ายปิดด้วยกระสอบป่าน 2 ชั้น เพื่อช่วยรักษาความชื้น


7. รดน้ำวันละ 5 ครั้งทุก 2 ชั่วโมง วันที่ 1 รดน้ำธรรมดา วันที่ 2 รดน้ำผสมกลูโคส 2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร

8. วันที่ 3-4 ตัดรากทานได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก เกษตรพอเพียง.คอม