วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วิธีติดตั้งกล่องความรู้วันนี้ในอดีต

การติดตั้งกล่องความรู้ เรื่องน่ารู้ ประจำวัน และวันนี้ในอดีต แบ่งโค้ดออกเป็น 2 แบบ คือ สำหรับหน้าเว็บไซต์ที่เป็น TIS620 และเว็บไซต์ที่เป็น UTF8

 1. โค้ดสำหรับเว็บไซต์ที่เป็น TIS620 ให้ Copy โค้ดด้านล่าง ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ
  <script src="http://guru.sanook.com/gadget/gadget_tis620.js">
  </script>
  <noscript><a href="http://guru.sanook.com/gadget/gadget_content.html">
  สนุก! ความรู้</a></noscript>
 2. โค้ดสำหรับเว็บไซต์ที่เป็น UTF8 ให้ Copy โค้ดด้านล่าง ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ
  <script src="http://guru.sanook.com/gadget/gadget_utf8.js">
  </script>
  <noscript><a href="http://guru.sanook.com/gadget/gadget_content.html">
  สนุก! ความรู้</a></noscript>

 

วิธีการดู Charset ของเว็บไซต์

เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเว็บไซต์เรา ควรเลือกโค้ดแบบไหนไปติด ให้สังเกตุ ที่ Content-Type ตรงส่วน charset เป็นแบบไหน ให้สังเกตุ ในโค้ดส่วนบน ๆ จะมีรายละเอียดดังนี้..
ตัวอย่าง
 charset=windows-874 ให้เลือก โค้ดในข้อ 1
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-874″>
 charset=UTF-8 ให้เลือกนำโค้ด ในข้อ 2<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=UTF-8″ />
คำแนะนำ หากเลือกโค้ดไปติดตั้งแล้ว ภาษาเพื้ยน หรืออ่านภาษาไทยไม่ได้ ให้ลองเปลี่ยนเป็นอีกอัน หรือ โพสต์สอบถามทีมงาน คลิกที่นี่

เว็บไซต์ที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่การเรียนรู้ ติดกล่องความรู้ และวันนี้ในอดีต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มต้น สนับสนุนส่งเสริมความรู้ออนไลน์ โดยติดตั้งกล่องความรู้ วันนี้ในอดีต เป็นเว็บไซต์แรก โดยนำไปติดที่หน้าเว็บไซต์ http://www.obec.go.th/  
ตัวอย่าง กล่องความรู้ ที่ติในเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์ที่ร่วมกันเผยแพร่การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการนำกล่องความรู้ เรื่องน่ารู้ วันนี้ในอดีต รวมทั้งกล่องค้นหาพจนานุกรม ไปติดตั้งที่เว็บไซต์อีกจำนวนมาก