วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

“ปลัดไอซีที”พร้อมสนองนโยบายแจกแท็บเล็ต

ช่วยทำคอนเทนท์-แอพพลิเคชั่น-ไวไฟ ฟรี!
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.   นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ต้องการเสนอต่อน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที ส่วนการเตรียมพร้อมต้อนรับได้จัดเตรียมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำเสนอ ส่วนเรื่องการแจกแท็บเล็ตทางกระทรวงยังไม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานอะไรและยังไม่ได้คุยกับกระทรวงศึกษาธิการ แต่ได้คุยกันภายในหน่วยงานถึงสิ่งที่กระทรวงไอซีทีสนับสนุนได้ เช่น ถ้าให้แท็บเล็ตแล้วเด็กๆ อาจไม่ต้องถือกระเป๋าและหนังสือไป ให้เรียนผ่านอี-บุ๊ก รวมทั้งมีแอพพลิเคชั่นเพื่อเข้าสู่การใช้งานในเรื่องต่างๆ ได้ง่าย และมีโปรแกรมเฮาส์คีปเปอร์เพื่อป้องกันการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทางไม่ดี

นางจีราวรรณ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นสิ่งที่กระทรวงไอซีทีสนับสนุนการใช้งานแท็บเล็ตได้ คือ การจัดทำคอนเทนท์ (เนื้อหา) ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เข้าใช้งานง่าย การผลักดันโครงการบรอดแบนด์แห่งชาติ และการเปิดให้บริการไว-ไฟฟรี หรือบริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายฟรีในพื้นที่สาธารณะบางพื้นที่ ซึ่งหากต้องดำเนินการไอซีทีต้องศึกษาเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกที่สุด  รวมทั้งการเปิดให้บริการไว-ไฟฟรีมีประโยชน์อย่างมาก เช่น เปิดให้บริการไว-ไฟฟรีในชุมชน เมื่อลูกใช้แท็บเล็ตที่โรงเรียนแล้ว ช่วงเวลาเช้าหรือค่ำ พ่อ-แม่สามารถนำแท็บเล็ตมาใช้ค้นหาข้อมูลราคาผลผลิตทางการเกษตรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินได้ นอกจากนี้ยังจะขอให้รมว.ไอซีทีช่วยเร่งรัดงานที่ติดค้างอยู่ในวาระการพิจารณาของครม.ชุดที่แล้ว เช่น การอนุมัติโครงการในการให้ไอซีทีทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายตำรวจท่องเที่ยว โดยออกไปตั้งศูนย์ติดตามข้อมูลการกระทำความผิด ให้ความรู้และอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวไอซีทีต้องเป็นผู้เสนอของบประมาณ พร้อมทั้งรายงานแผนงบประมาณประจำปี 2555 แก่รมว.ไอซีทีคนใหม่ ซึ่งไอซีทีได้ยื่นเสนอของบประมาณไป 5,000 ล้านบาท
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที 10 ส.ค.54 คอลัมน์ " ไอที - วิทยาการ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น